Home / Vijesti / [FOTO REPORTAŽA] “Odgovor 2021“: Prikaz sadejstva vojnih i policijskih snaga Srbije

[FOTO REPORTAŽA] “Odgovor 2021“: Prikaz sadejstva vojnih i policijskih snaga Srbije

Višenedeljna vojno-policijska združena taktička vežba (ZTV) sa bojevim gađanjem „Odgovor 2021“, koja je održana na vojnim poligonima „Pasuljanske livade“ i „Orešac“, završena je u subotu 17. aprila prikazom za najviše državno i vojno rukovodstvo.

Na vežbi je učestvovalo oko 1500 pripadnika Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice i Helikopterske jedinice MUP-a, a nosilac vežbe na ‘’Pasuljanskim livadama’’ bila je Treća brigada Kopnene vojske.

Punjenje 20-cevnog saćastog lansera B8V20A nevođenim raketnim zrnima S-8KOM kalibra 20 mm na desantno-jurišnom helikopteru Mi-35M / Foto: Ministarstvo odbrane
Dolazak tri borbena oruđa artiljerijsko-raketnog sistema 9K96 Pancir-S1E na poligon “Pasuljanske livade “/ Foto: Ministarstvo odbrane

Aktivnosti su izvedene na kopnu, vodi i u vazduhu, a kako je zvanično navedeno, cilj je bio da se prikaže „odlučnost, uvežbanost, vatrene mogućnosti i visok nivo sadejstva i saradnje jedinica Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova u izvođenju združene operacije“.

Prvi deo izveden je na poligonu „Orešac“. U ovom segmentu vežbe prikazana je osposobljenost 72. brigade za specijalne operacije u rešavanju taktičkih i vatrenih zadataka tokom pripreme i izvođenja protivterorističke operacije, u sadejstvu sa snagama RV i PVO, 63. padobranskom brigadom i Specijalnom antiterorističkom jedinicom MUP-a Srbije po temi „Uništenje terorističke grupe i oslobađanje talaca”.

Dva helikoptera Gazela korišćena su za prevoz i ubacivanje podvodnih diverzanata / Foto: Ivan Bukvić
Na vežbi je korišćeno 7 čamaca / Foto: Ivan Bukvić

Kako je saopštila Vojska Srbije, na ‘’Orešcu’’ je učestvovalo više od 200 pripadnika Vojske Srbije i oko 100 pripadnika policije. Upotrebljeno je osam vazduhoplova (4 helikoptera H145M, dve Gazele, i po jedan AB-212 i Mi-17V-5), 22 borbena vozila, sedam čamaca, dve bespilotne letelice, kao i druga savremena borbena i neborbena tehnika koju koriste specijalne jedinice.

Moglo se videti pet sekvenci: u prvoj je prikazan rad izviđačkih timova na kopnu, vazduhu i vodi koji su imali zadatak da prikupe i pravovremeno dostave podatke o tačnoj lokaciji, razmeštaju i aktivnostima terorističke grupe.

Skok u vodu dva specijalca iz helikoptera Gazela / Foto: Ivan Bukvić
Izviđačka patrola u vozilima HMMWV / Foto: Ivan Bukvić

Specijalne jedinice Vojske Srbije i policije upotrebile su tom prilikom dronove, dnevno-noćne termovizijske kamere i laserske daljinomere sa mogućnošću prenosa slike na komandno mesto u realnom vremenu. Prisutni su mogli da vide i ubacivanje specijalnih timova helikopterima Gazela na vodenu površinu i njihovo dejstvo, kao i rad izviđačke patrole na vozilima tipa HMMWV.

U drugoj sekvenci predstavljene su borbene radnje i postupci posedanja linije blokade terorističkih grupa uz korišćenje borbenih vozila M-16 Miloš i HMMWV u cilju sprečavanja njihovog izvlačenja kao i podršku snaga 63. padobranske brigade koji su se desantirali iz helikoptera Mi-17V-5 sa visine od oko 2.000 metara.

Vojska je svoje specijalne timove desantirala sletanjem helikoptera H145M / Foto: Ivan Bukvić
Desant policijskih snaga iz helikoptera H145M izvršen je tehnikom brzog spuštanja pomoću užeta, tzv. “fast rope“ / Foto: Ivan Bukvić
Nepovoljni meteo uslovi nisu bili prepreka za vojne i policijske helikoptere / Foto: MUP Srbije

Usledila je sekvenca napada na teorističke snage tokom koje je prikazana efikasnost manevra i razorna moć vatre specijalnih snaga, a napad je otpočeo dejstvom snajperskih parova. Nakon njihovog dejstva, vatru na grupne utvrđene ciljeve otvorile su posluge puškomitraljeza i posluge daljinski kontrolisane besposadne platforme ‘’Mali Miloš’’, koji vrše podršku i zaštitu specijalnih timova koji se desantiraju.

U nastavku je izveden helikopterski desant snaga za napad iz četiri helikoptera H145M (iz dve vojne letelice sletanjem a iz dva policijska primerka tehnikom ‘’fast rope’’). Nakon neutralisanja terorista u objektima realizovano je uvođenje timova na oklopnim vozilima kroz borbeni raspored i neutralisanje terorista po dubini koji su pokušavali izvlačenje.

Posebno je bilo interesantno dejstvo šestocevnog rotirajućeg mitraljeza M134D kalibra 7,62 mm montiranog na policijski OBVT M-16 Miloš kojim su, između ostalog rušeni zidovi od glinenih blokova.

Upad specijalaca u autobus sa teroristima i taocima / Foto: Ivan Bukvić
U evakuaciji angažovanih snaga korišćen je i jedan policijski helikopter AB-212 / Foto: Ivan Bukvić

Pretposlednja sekvenca završena je akcijom gonjenja grupe „terorista” koji su se izvukli iz blokade u pokušaju bekstva sa taocima. Dva tima specijalaca uz korišćenje oklopnih i specijalnih vozila izvršili su borbeno-taktičku radnju gonjenja i oslobađanja talaca iz autobusa. Peta sekvenca vežbe na „Orešcu“ prikazala je angažovanje helikoptera H145M i AB-212 u evakuaciji snaga koje su angažovane na zadatku uništenja terorističke grupe.

Baražna vatra samohodnih višecevnih lansera raketa M63/94 Plamen-S kalibra 128 mm / Foto: Ministarstvo odbrane
Artiljerijsko-raketni sistemi Pancir-S1E dejstvovali su i po ciljevima na zemlji / Foto: Ministarstvo odbrane

U delu vežbe „Odgovor 2021“ na „Pasuljanskim livadama“ učestvovalo je više od 1.000 pripadnika Vojske Srbije, oko 200 pripadnika Policije i više od 140 borbenih sredstava i sistema. Zbog loših vremenskih uslova u subotu nismo videli u akciji jurišne avione Orao koji su trebali da izvrše napad po ciljevima na zemlji nevođenim raketama Munja kalibra 128 mm a nisu leteli ni lovci MiG-29 koji su trebali da obezbede zaštitu vazdušnog prostora. Na “Pasuljanama“ je korišćeno ukupno 9 helikoptera, po dva vojna Mi-35M i GAMA, dva policijska H145M, i po jedna Gazela i AB-212. Prevoz veoma važnih osoba izveden je helikopterima H145M i S-76B.

Taktička pretpostavka vežbe podrazumevala je da su oružane snage neprijatelja, jačine mehanizovane brigade, koordiniranim aktivnostima izvršile oružanu agresiju na deo teritorije Srbije. Na osnovu prikupljenih podataka u dubini borbenog rasporeda neprijatelja, u akciju je krenula oklopno-izviđačka četa na vozilima BRDM-2MS i dejstvovala po jedinicama neprijatelja u nastupanju. Izvlačenje borbenog osiguranja podržano je vatrom minobacača 120 milimetara. Posmatrači su imali priliku da vide efekte dejstava artiljerijsko-raketnih sistema PASARS i Pancir-S1E i brigadne raketne grupe višecevnih lansera raketa M63/94 „Plamen-S“ koji su dejstvovali po neprijateljskim položajima.

Dva naoružana helikoptera HN-42M GAMA u dejstvu žično vođenim protivoklopnim raketama Maljutka / Foto: Ministarstvo odbrane
Posade tenkova M-84 izvršile su gađanje topovima 2A46 kalibra 125 mm sa daljinama od oko 4100 metara / Foto: Ministarstvo odbrane

 
Naredni segment vežbe bio je rezervisan za prikaz dejstva Žandarmerije po ubačenoj terorističkog grupi. Ova dinamična sekvenca obuhvatila je manevar i dejstvo borbenih vozila Lazar-3 u sadejstvu sa specijalnim timovima koji su do zone dejstva došli na terenskim vozilima tzv. kvadovima.

Podršku iz vazduha pružao je strelac iz mitraljeza M84 montiranog na boku helikoptera AB-212. Iz protivoklopnih lansirnih oruđa M-83 POLO je zatim započeto gađanje raketama ‘’Maljutka’’ po „oklopnim vozilima“ neprijatelja (u prenosu se videlo da je bilo i promašaja) a potom gađanje voda tenkova M-84 na daljinama od 4.100 metara topovima 125 milimetara. Nakon toga dejstvovale su posade helikoptera GAMA protivoklopnim raketama Maljutka sa daljine od oko 2.300 metara. Nakon toga prikazano je dejstvo bataljonske vatrene grupe sa minobacačima 120 mm koju su činili pripadnici Vojske i Žandarmerije.

Dejstvo desantno-juršnih helikoptera Mi-35M iz topova GŠ-23L 23 mm / Foto: Ministarstvo odbrane
Artiljerijsko-raketni sistem PASARS gađa ciljeve na zemlji topom Bofors L/70 kalibra 40 mm / Foto: Ministarstvo odbrane

Najdinamičniji deo vežbe počeo je uvođenjem u borbu desantno-jurišnih helikoptera Mi-35M koji su pokazali veliku vatrenu moć gađajući ciljeve na zemlji nevođenim raketnim zrnima S-8KOM kalibra 80 mm i dvocevnim topovima GŠ-23L 23 milimetra, zatim vatrena priprema napada iz višecevnih lansera raketa M63/94 „Plamen-S“ 128 mm i napadom pešadijske čete na vozilima HMMWV, mehanizovane i tenkovske čete, uz podršku helikoptera Mi-35M i artiljerijsko-raketnih sistema PVO Pancira S1E koji su, kao i sistemi PASARS, osim za dejstvo po ciljevima na zemlji kao podrška jedinicama KoV u nastupanju, topovima dejstvovali i po ‘’niskoletećim ciljevima u vazdušnom prostoru’’.

Evakuacija ranjenika helikopterom Mi-8T / Foto: Ministarstvo odbrane Srbije

Žandarmerija je potom prikazala borbeno-taktičke radnje blokade i uništenja zaostale neprijateljske grupe u naseljenom mestu, ono što je interesantno je da su za to koristili trocevne protivavionske topove M55A4 kalibra 20 mm montirane na šasiju kamiona TAM-110, potom borbeno oklopno vozilo BOV-3 takođe sa protivavionskim topom M55A4 20 mm kao i protivavionski dvocevni top M53/59 ‘’Praga’’ kalibra 30 mm. Vežba je privedena kraju evakuacijom ranjenika iz zone operacije helikopterom Mi-8T uz zaštitu lakih naoružanih helikoptera GAMA.

loading...

About admin

Check Also

Počela svetska revolucija protiv maski i korona mera /video/

Širom Evrope pooštrene su mere kako bi se zaustavilo rapidno širenje virusa korona i povećanje ...