Home / Zanimljivosti / DA LI STE ZNALI? Ovako se pravilno vrši POLUKRUŽNO okretanje vozila!

DA LI STE ZNALI? Ovako se pravilno vrši POLUKRUŽNO okretanje vozila!

Polukružno okretanje je radnja u saobraćaju gde vozač sa svojim vozilom ostaje na svom pravcu – putu, samo menja smer kretanja.

Vozač ne sme da vrši polukružno okretanje na mestima gde je:

 • zabranjeno saobraćajnim znakom
 • u tunelu
 • na auto putu i moto-putu
 • jednosmerna ulica
 • nedovoljna vidljivost (prevoj, krivine)
 • preko pune linije i sl.

Polukružno okretanje se može izvesti:

 • polukružno okretanje sa manevrisanjem
 • polukružno okretanje bez manevrisanja

Polukružno okretanje spada u red “opasnih” radnji u saobraćaju, među kojima su još preticanje i vožnja unazad. Vozač ih sme izvoditi samo ako su bezbedne po njega i druge učesnike u saobraćaju. Postupak polukružnog okretanja treba da bude takav da se iskoristi najmanji prostor za okretanje i da se za što kraće vreme završi.

Koristiti veći prostor od potrebnog – “duboko ulaziti”, nije dobro jer se vozilo suviše dugo nalazi preprečeno na putu i time ometa druga vozila i povećava rizik da dođe do saobraćajne nezgode. Dok, ako bi vozač koristio minimalni prostor, time bi vozilo postavio u položaj u kome ne može da uradi polukružno okretanje odjednom, što dovodi do toga da vozač mora da manevriše vozilom nekoliko puta, iako mu to nije bila namera u početku i opet predugo boravi preprečen na putu čime povećava rizik po sebe i druge učesnike u saobraćaju.

Postupak polukružnog okretanja iz tri manevra na otvorenom putu

Ovakav postupak vozač će primeniti kada nema dovoljno prostora za polukružno okretanje bez manevrisanja koje je u nekim slučajevima i bolje raditi, jer se vozilo ne zadržava predugo preprečeno na putu.

1. Odabir mesta

Vozač vozila pažljivo bira pogodno mesto za željenu radnju, vodeći pritom računa da na tom delu puta nije zabranjena ovakva radnja i da je ona bezbedna po sve učesnike u saobraćaju.

2. Provera

 • Prvo pogleda unutrašnje ogledalo 1. (proverava situaciju iza svog vozila)
 • Pogled u bočno ogledalo 2. (provera situacije pored vozila)
 • Na kraju pogled okretom glave preko ramena 3. (provera situacije u tzv. “mrtvom uglu”, odnosno, provera mesto koje se ne vidi u ogledalima)

Trudnica vozi

Foto: Profimedia

3. Najava

Najavljuje svoju nameru uključivanjem levog pokazivača pravca.

4. Prilagođavanje brzine

Vozač prilagođava brzinu kretanja svog vozila kočenjem kočnicom ili ubacivanjem u niži stepen prenosa. Ako je brzina kretanja vozila dosta veća od potrebne, vozač treba da započne ovu radnju i pre gore navedenih radnji kako bi imao dovoljno vremena da pažljivo pogleda i najavi svoju nameru na dovoljnoj udaljenosti.

5. Polukružno okretanje

Sama radnja polukružnog okretanja zahteva da vozač ima dovoljno vremena da započne i završi radnju, pa je jako važno izabrati pravi trenutak za nju.

Vozač zauzima pravilan položaj za otpočinjanje polukružnog okretanja – usmerava vozilo ka razdelnoj liniji i postavlja vozilo tako da bude paralelno sa linijom.

Pre započinjanja radnje, vozač proverava da li ima vozila ispred sebe i koliko su ona udaljena i kojom brzinom se kreću. Najbolje je da ih nema uopšte. Zatim, vozač proverava situaciju iza svog vozila u levom bočnom ogledalu i okretanjem glave preko levog ramena (mrtvi ugao).

Sada se neko pita pa ja sam već pogledao – izvršio proveru, zašto ponovo da gledam?! Ali te provere su bile kod najavljivanja radnje polukružnog okretanja i one prethode samoj radnji, a sama radnja zahteva još jednu proveru pre započinjanja, jer od prve provere prošlo je neko vreme i možda se situacija promenila.

Ako nema smetnji, vozač započinje radnju.

Za vreme provera po drugi put u jednu, odnosno, drugu stranu vozač može da točak upravljača okreće u levu stranu, da bi, čim mu se ukaže prilika, započeo radnju.

Jako je važno ne započinjati radnju za vreme vršenja provera.

Vozač se nije prethodno uverio da li može da započne radnju, započeo je, preprečio vozilo na kolovozu – dok mu prilazi drugo vozilo velikom brzinom, i to predstavlja veliki problem!

Nakon skretanja u levu stranu do ivice kolovoza, vozač okreće točak upravljača u desnu stranu (poželjno je okretati točak upravljača uvek do maksimuma kod ove radnje, jer se na taj način koristi minimalni prostor za okretanje).

Ručicu menjača vozač postavlja u položaj za hod unazad, pogledi koje mora da uradi pre započinjanja drugog manevra ove radnje su: pogled u levu stranu – da bi izvršio proveru situacije na putu sa leve strane vozila, a nakon te provere vozač okretom glave preko desnog ramena proverava situaciju iza svog vozila i gledajući u nazad sve vreme započinje vožnju u nazad sa uključenim desnim pokazivačem pravca.

Posle završenog drugog manevra, vozač vozila okreće točak upravljača u levu stranu do maksimuma, ručicu menjača postavlja u prvi stepen prenosa, uključuje levi pokazivač pravca, proverava situaciju sa desne strane vozila, i ukoliko je slobodno završava polukružno okretanje.

Postupak polukružnog okretanja iz tri manevra na raskrsnici

Postupak polukružnog okretanja iz tri manevra podrazumeva da se radnja sme izvoditi na dozvoljenom mestu i ukoliko preglednost raskrsnice to dozvoljava. Sam postupak je objašnjen u daljem tekstu i samo se tako sme izvoditi, idući iz glavne u sporednu ulicu, a NIKAKO DRUGACIJE.

Zaustaviti se sa uključenim desnim pokazivačem pravca uz desnu ivicu kolovoza, odmah iza raskrsnice.

auto

Foto: Printscreen/vozitese.com

Pre započinjanja polukružnog okretanja izvršiti proveru situacije pogledima iza vozila i okretanjem glave preko desnog ramena.

Vožnjom unazad kretati se iz glavne u sporednu ulicu uz desnu ivicu kolovoza, desne saobraćajne trake. Pritom proveriti situaciju ispred vozila sada prednji kraj vozila ide bliže ili prelazi razdelnu liniju, a potom proveriti situaciju preko levog ramena okretanjem glave.

Nakon urađenih provera nastaviti kretanje u nazad i pogled usmeriti iza vozila.

Nakon provere situacije na glavnom putu pogledima u levu i desnu stranu, uključiti levi pokazivač pravca i u blagom luku izvršiti skretanje u levu stranu.

auto

Foto: Printscreen
srbijadanas.com
loading...

About admin

Check Also

BORBA MEDVEDA: Pošibali se nasred ulice zbog ženke, ali jedan detalj je NESVAKIDAŠNJI (VIDEO)

Video je prvi put objavljen na Fejsbuku u petak i pregledan je više od tri ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.